basisplus sportmedisch onderzoek


Deze keuring kost € 152,00

Voor personen die intensief sporten (meer dan 7 uur per week) of dit willen gaan doen en individueel voorgelicht willen worden op basis van een gedegen onderzoek en een aantal metingen. Ook voor sporters met meerdere of steeds terugkerende problemen. Dit is het meest uitgebreide sportmedisch onderzoek waarbij geen inspanningstest wordt uitgevoerd.Inhoud: lengte, gewicht, vetpercentage, ogentest, urinetest, longfunctie, ECG (hartfilmpje), algemeen intern en algemeen orthopedisch onderzoek, specifiek orthopedisch onderzoek gericht op sporttak en op eventuele klachten, bloedonderzoek met Hb en cholesterolprofiel. Op verzoek of op indicatie extra bloedonderzoek tegen kostprijs. Er volgt een mondelinge advisering en schriftelijke rapportage in tweevoud (een exemplaar voor de huisarts of verwijzer).

U kunt online het aanvraagformulier openen en invullen. Neem vervolgens contact op met het SMA Olympia voor het maken van een afspraak.

Lokatie SMC Amsterdam                     Telefoon: 020-6627244
Olympiaplein 74-A
1076 AG Amsterdam

Lokatie SMC Amstelveen                    Telefoon: 020-6405026
ALL SPORTS gebouw 1ste etage
van der Hooplaan 237
1185 LN Amstelveen

 

Email: info@smcamsterdam.nl

 
online aanmelding