begeleiding


Begeleiding

U kunt een sportarts incidenteel bezoeken, maar u kunt ook een totaal pakket samenstellen voor uzelf, uw vereniging, of voor de begeleiding bij een evenement.

 

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding over een langere periode (bijvoorbeeld een jaar) is een combinatie van consulten en advisering. Aan de hand van het wedstrijdschema en de doelstellingen voor het seizoen stelt de sportarts met u een specifiek pakket samen. Bijvoorbeeld inspanningstesten, bijhouden logboek, consulten bij blessures, specifieke krachttraining, voedingsadviezen, of mentale training. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een goed op elkaar afgestemd begeleidingsteam van sportarts,  fysiotherapeut, diëtist en sportpsycholoog. Nauwe samenwerking met de trainer geeft de beste garanties op resultaat.

 

Verenigingsbegeleiding

Goede en snelle opvang bij blessures en algehele begeleiding van sporters naar het, op verantwoorde en veilige wijze, bereiken van hogere prestaties staan voorop. Begeleiding van verenigingen vergroot de toegankelijkheid van deze sportmedische voorzieningen. Hierdoor wordt de duur van blessures verkort en worden nieuwe blessures voorkomen. Het pakket kan bestaan uit telefonische spreekuren voor de sportmasseur van de vereniging, testavonden, consulten bij blessures, inspanningstesten, sportmedische onderzoeken, voorlichtingsavonden etc.

Evenementenbegeleiding

De sportarts kan ook bij evenementen het totale sportmedische team coördineren.
Goede sportmedische begeleiding is van groot belang. Deelnemers aan sportevenementen zijn zo verzekerd van deskundige medische opvang en kunnen vooraf preventief advies of sportmedisch advies krijgen.