blessureconsult en behandeling


Met klachten die u beperken in uw sportbeoefening, kunt u bij de sportarts terecht voor een deskundige diagnose. Alle aspecten van (uw) sportbeoefening worden daarbij meegenomen. Na de diagnose besluit de sportarts, in overleg met u, of en zo ja welke vervolgbehandeling kan plaatsvinden. Vaak kan de sportarts u zelf behandelen of adviseren over bijvoorbeeld aanpassingen in materiaal of trainingsschema's.Het kan echter ook zijn dat u wordt doorverwezen naar een andere arts (bijvoorbeeld een orthopedisch chirurg) of een (sport)fysiotherapeut.

De prijs voor een eerste consult is € 84,00 een controle consult kost € 42,00