NTFU sportmedisch pakket


Een GSMO kost € 240,00 en een USMO kost € 305,00

Het pakket omvat de volgende onderdelen:

 1. het Groot SportMedisch Onderzoek (GSMO) of het Uitgebreid SportMedisch Onderzoek (USMO)
 2. Afstelling fietspositie
 3. Een 12-weken trainingsschema
 4. E-mail consult bij inspanningsfysioloog of sportarts omtrent trainingsvragen

 

Ad 1. Sportmedische keuring, GSMO:

 • Lengte, gewicht, Body Mass Index (BMI)
 • Vetpercentage
 • Buikomvang
 • Urinetest op eiwit, glucose en bloed
 • Ogentest
 • Algemeen intern, neurologisch onderzoek en orthopedisch onderzoek
 • Specifiek orthopedisch onderzoek gericht op het fietsen en op eventuele klachten
 • Longfunctie (spirogram)
 • Elektrocardiogram (ECG) in rust
 • Bloeddruk in rust
 • Bloedonderzoek: hemoglobine/hematocriet/MCV en cholesterolprofiel: HDL / totaal cholesterol
 • Maximale inspanningstest op de fietsergometer met ECG- en bloeddrukcontrole.
 • Indien het NTFU-lid dit wenst, evt. aangevuld met ademgasanalyse (= USMO).  (USMO van tevoren inplannen bij maken van afspraak)
 • Bepaling maximale hartfrequentie, trainingszones, trainingsrichtlijnen en belastbaarheidsprofiel
 • Mondelinge en schriftelijke rapportage en advisering

 

Ad 2. Afstellen fietspositie; NTFU-leden kunnen hun eigen mountainbike en/of racefiets meenemen waarbij gekeken wordt naar de ideale fietsafstelling. De SMI kan dit in eigen beheer doen of hier een fietsvakhandelaar voor inschakelen.

 

Ad 3. Een 12-weken trainingsschema; NTFU-leden krijgen adhv de keuring een trainingsschema mee voor 12 weken, waarin verwerkt zijn de verschillende hartslagzones (o.a. duurtraining, interval, hersteltraining) alsmede periodisering. Deze variatie in training zorgt voor minder blessureleed, betere conditie, meer kracht en meer fietsplezier!

 

Ad 4. E-mailconsult: NTFU-leden kunnen via e-mail vragen stellen over trainingsgerelateerde onderwerpen (aan inspanningsfysioloog, sportarts, sportfysiotherapeut of dergelijke). Onderwerpen als training, sportvoeding en blessures kunnen hier aan bod komen.

 

 

 

Deze criteria zijn opgesteld volgens FSMI-richtlijnen in samenwerking met de Vereniging voor Sportgeneeskunde en TopSupport.