Wie betaalt?


Elk jaar staat u weer voor de keuze: blijf ik bij mijn huidige zorgverzekering of stap ik over? Misschien speelt de vergoeding voor sportzorg (zoals sportmedisch advies, blessure- en/of herhalingsconsulten, sportmedisch onderzoek en sportkeuringen) een rol bij uw keuze. Sportzorg valt onder de aanvullende verzekering en niet elke aanvullende verzekering vergoedt dit op eenzelfde manier. 

Zorgverzekeraars bieden de 8,5 miljoen sporters steeds meer keuzemogelijkheden

Ook dit jaar heeft Sportgeneeskunde Nederland een top-3 vastgestelt van zorgverzekeraars met het beste aanvullende pakket. In de top-3 staan twee zorgverzekeraars die in 2009 een speciale aanvullende verzekering hebben ontwikkeld voor sporters.

Voor het derde achtereenvolgende jaar behoudt Zilveren Kruis Achmea haar nummer 1 positie met het meest volledige pakket. Zij hebben naast de Sportzorg, verricht door Sportmedische Instellingen (SMI), ook een vergoeding voor sportbraces, sportbrillen/lenzen, steunzolen voor sportschoenen en korting op sportmassage. Daarnaast vergoeden zij, na verwijzing door een sportarts, een MRI.
Op de 2e plaats prijkt nu Azivo met een speciale aanvullende verzekering voor sporters. In deze sportpolis vergoeden zij blessure- en/of herhalingsconsulten, sportkeuringen, maar ook inspanningstesten, loopanalyses en injectiebehandelingen. Daarnaast worden sportbrillen en braces vergoed.
Op nummer drie staat De Friesland met een vergoeding van € 250,- voor sportzorg in alle aanvullende pakketten. Een totaal overzicht van alle zorgverzekeraars vindt onderaan deze pagina.

Wat dit jaar opvalt is dat zorgverzekeraars extra aanvullende pakketten hebben geïntroduceerd voor de sporters in Nederland. In de meeste gevallen wordt in deze aanvullende verzekering ook sportzorg vergoed. Daarnaast bied FBTO dit jaar voor het eerst een vergoeding voor sportzorg, waardoor alle zorgverzekeraars in Nederland nu sportmedisch advies vergoeden.

Net als voorgaande jaren is er een verplicht eigen risico. Voor 2010 is dit € 165. Het eigen risico geldt niet voor kosten die vergoed worden uit de aanvullende verzekering. De vergoeding voor sportzorg valt onder de aanvullende verzekering. Het eigen risico heeft hier dus geen invloed op. Mensen kunnen de zorgverzekering tot 1 januari van een jaar opzeggen. Men moet vóór 1 februari een nieuwe zorgverzekering afsluiten om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd te zijn.

 

 

Overzicht vergoedingen sportmedische kosten door zorgverzekeraars 2010